EDSP 1.33

H1 / W4 / A

Specificații tehnice

Nivel de protecţie H1
Clasa latimii de lucru W4
Clasa ntruziune vehicul VI6
ASI A
Înălţimea sistemului 750 mm
Lăţimea sistemului 500 mm
Distanţă stâlpi 1333 mm
Fundatie prin batere
Certificat de conformitate CE Da

Centru de descărcări