DDSP 4.0

H1 / W6 / A

Specificații tehnice

Nivel de protecţie H1
Clasa latimii de lucru W6
Clasa ntruziune vehicul VI6
ASI A
Înălţimea sistemului 750 mm
Lăţimea sistemului 800 mm
Distanţă stâlpi 4000 mm
Fundatie prin batere
Certificat de conformitate CE Da

Centru de descărcări